Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční členská schůze 2021

Výbor MRS z.s. pobočný spolek Otrokovice svolává na dne 12. 9. 2021 ve smyslu §14 stanov, výroční členskou schůzi do areálu MRS - Otrokovice - Štěrkoviště od 9:00 hod s následujícím programem:

 • Zahájení
 • Volba komisí
  • mandátová
  • návrhová
 • Zprávy
  • o činnosti výboru
  • hospodáře
  • ekonoma
  • KRK
 • Schválení hospodářské činnosti na rok 2021
 • Diskuze
 • Schválení usnesení
 • Závěr

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, svolává výbor PS koná se náhradní členská schůze 12.9.2021 ve smyslu § 14 odst. 2 na stejném místě o 15 minut později (9:15)  a v tomto případě je členská schůze schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů.