Jdi na obsah Jdi na menu

Úhyny kaprů

V minulém období byl zaznamenán zvýšený úhyn kaprovitých ryb oproti předchozím obdobím.
Ve spolupráci s oddělením životního prostředí MeU Otrokovice byly zaslány vzorky ryb a vody k rozborům.

Na základě zjištěných skutečností a komunikace se zodpovědnými pracovníky MeU Otrokovice a Povodí Moravy bylo zjištěno, že masivní výskyt zaplísněných a uhynulých kaprů je zaznamenán po téměř celém toku řeky Moravy ve Zlínském a Jihomoravském kraji a také v údolních nádržích (např. Luhačovice) a to především v průběhu druhého a třetího týdne měsíce květen.

Podle zjištění, která se zakládají na zjištění Státní veterinární správy, došlo na vodách k nepřirozené situaci z hlediska vývoje počasí a teplot. Výrazné oteplení v měsíci březen, mělo za důsledek probrání ryb ze zimního útlumu a jejich zvýšenou aktivitu. Současně však v dostatečné míře nestihl narůst plankton, který slouží jako přirozená potrava ryb, a nebyl dostatek ani jiné potravy. Tento stav se negativně projevil na kondici ryb (speciálně kaprovitých). Následné prudké ochlazení v dubnu, situaci ještě zhoršilo a oslabené ryby byly nakaženy virovou infekcí, která se v běžné roky projevuje jen v zanedbatelné míře.