Jdi na obsah Jdi na menu

Členské příspěvky a zápisné 2024

24. 12. 2023

Na základě rozhodnutí Svazového výboru Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) platí pro rok 2021 níže uvedené ceny členských příspěvků a zápisného pro členy MRS.

Členské příspěvky:

Dospělí 1 400 Kč
Mládež 200 Kč
Dospělí - udržovací 500 Kč

Členské příspěvky je nutno uhradit vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku - dle § 7, odst. 3, písm g), Stanov MRS
Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.
Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit  plný členský příspěvek dle ceníku.
Kategorie "Mládež" zahrnuje členy do 15 let věku.

Zápisné:

Dospělí a mládež 16 - 18 let

1 000,- Kč

 

 

Zápisné hradí vždy:
Žadatel o členství - nový člen - dle § 6, odst. 6, Stanov MRS
Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku -
dle § 6 odst. 9 písm. c) Stanov MRS

v ceně zápisného je započtena brigádnická povinnost za předchozí kalendářní rok