Jdi na obsah Jdi na menu

Ceny povolenek k lovu ryb 2024

24. 12. 2023

Ceny povolenek pro členy (pouze pro členy MRS a ČRS)

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční 1 250 Kč 4 500 Kč 1 300 Kč 4 750 Kč
Poloviční 750 Kč x 800 Kč x
Mládež 400 Kč x 400 Kč x
         
Týdenní 500 Kč x 600 Kč x
Denní 300 Kč x 400 Kč x

 

 

 

 Celorepublikové povolenky v roce 2024 pobočný spolek neposkytuje

K ceně povolenek bude účtována částka:
20 Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových
20 Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech pstruhových

Ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

Druh povolenky MP P
Roční 10 000 Kč 10 000 Kč
Týdenní 3 000 Kč 3 500 Kč
Denní 1 000 Kč 1 200 Kč

 

 

 

Povolenky pro nečleny MRS, nebo ČRS v roce 2024 pobočný spolek neposkytuje


Nečlen může získat povolenku u kteréhokoliv prodejce:

 • sekretariát svazu (www.mrsbrno.cz)
 • Pálava, spol. s .r.o. (www.palavasro.cz)
 • Zdeňka Janíčková ( www.povolenkymusov.cz ) +420 777 683 237
 • Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí, tel: +420 606 534 938
 • Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, Brno - Bystrc, tel: +420 608 983 884
  nebo vybrané pobočné spolky, které mají příslušné povolenky k dispozici (doporučujeme ověřit dostupnost).

Pobočný spolek MRS Otrokovice prodej povolenek pro nečleny nezajišťuje!

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.

Členové MRS mohou získat povolenku k lovu (i krátkodobou) pouze u svého mateřského pobočného spolku, jehož jsou členy.

Všeobecné informace:

 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Známka na povolence musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Legenda:

 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS
 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS
 • MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
 • P - republikováspolečná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS

Prodej povolenek pro nečleny pobočného spolku (tzv. Hosté) je na základě usnesení výroční členské schůze možný po 1. březnu kalendářního roku v úřední hodiny.