Jdi na obsah Jdi na menu

Ceny povolenek k lovu ryb 2023

1. 1. 2023

Ceny povolenek pro členy (pouze pro členy MRS a ČRS)

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční 1 100,- 4 150,- 1 100,- 4 350,-*
Poloviční 500,- x 500,- x
Měsíční 650,- x 650,- x
Týdenní 400,- x 400,- x
Denní 150,- x 150,- x
Mládež 300,- x 300,- x

 

 

 

 

 

 

K ceně povolenek je účtována částka:
20,-Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových
20,-Kč za Bližší podmínky výkonu rybářského práva na rybářských revírech pstruhových

Ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky):

Druh povolenky MP P
Roční 5.000,- 6.000,-
Měsíční 3.000,- 4.000,-
Týdenní 1.000,- 1.500,-
Denní 400,- 600,-

 

 

 

 


Nečlen může získat povolenku u kteréhokoliv prodejce:

 • sekretariát svazu (www.mrsbrno.cz)
 • Pálava, spol. s .r.o. (www.palavasro.cz)
 • Zdeňka Janíčková ( www.povolenkymusov.cz ) +420 777 683 237
 • Vladimír Perna -Vranov nad Dyjí, tel: +420 606 534 938
 • Brněnská přehrada - restaurace U KOTVY, Brno - Bystrc, tel: +420 608 983 884
  nebo vybrané pobočné spolky, které mají příslušné povolenky k dispozici (doporučujeme ověřit dostupnost).

Pobočný spolek MRS Otrokovice prodej povolenek pro nečleny nezajišťuje!

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.

Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.

Členové MRS mohou získat povolenku k lovu (i krátkodobou) pouze u svého mateřského pobočného spolku, jehož jsou členy.

Všeobecné informace:

 • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
 • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
 • Známka na povolence musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Legenda:

 • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS
 • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS
 • MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
 • P - republikováspolečná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS

Prodej povolenek pro nečleny pobočného spolku (tzv. Hosté) je na základě usnesení výroční členské schůze možný po 1. březnu kalendářního roku v úřední hodiny.