Jdi na obsah Jdi na menu

Ceny povolenek k lovu ryb 2020

1. 1. 2020

Ceny povolenek pro členy (členy MRS a ČRS)

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční 950,- 3.250,- 1.000,- 3.400,-*
Poloviční 500,- x 500,- x
Měsíční 650,- x 650,- x
Týdenní 400,- x 400,- x
Denní 150,- x 150,- x
Mládež 300,- x 300,- x

 

 

 

 

 

 

Ceny povolenek pro nečleny (pro nečleny MRS a ČRS, pro členy ostatních svazů a rybářských spolků a pro cizí státní příslušníky)

Druh povolenky MP P
Roční 5.000,- 6.000,-
Měsíční 3.000,- 4.000,-
Týdenní 1.000,- 1.500,-
Denní 400,- 600,-

 

 

 

 

 

Každý žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.
 
Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do věku 26 let věku dle ročníku narození.

Člen MRS může získat povolenku k lovu (i krátkodobou) jen u svého mateřského pobočného spolku

Všeobecné informace:

  • Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
  • Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal.
  • Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.

Legenda:

  • MP - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS
  • P - povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS
  • MP - republiková - společná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech mimopstruhových v užívání MRS a ČRS
  • P - republikováspolečná povolenka k lovu ryb na rybářských revírech pstruhových v užívání MRS a ČRS

Prodej povolenek pro nečleny pobočného spolku (Hosté) je na základě usnesení výroční členské schůze možný po 1. březnu kalendářního roku v úřední hodiny.