Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční členská schůze

26. 12. 2019

Výbor pobočného spolku s názvem Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Otrokovice zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 18239, se sídlem Otrokovice, Tř. T. Bati 1610, IČ 00547042 (dále jen „pobočný spolek“), zveřejňuje dnem 26. 12. 2019 na webových stránkách pobočného spolku a vývěskách návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku sestavený výborem pobočného spolku.

Návrh programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku:

  1. Zahájení
  2. Volba komisí
  3. Přednesení zpráv o činnosti a hospodaření za kalendářní rok 2019
  4. Schválení plánu hospodářské činnosti na kalendářní rok 2020
  5. Volba nových členů výboru
  6. Volba nových členů kontrolní a revizní komise
  7. Schválení usnesení
  8. Diskuze
  9. Závěr

Členové pobočného spolku mají právo předkládat výboru pobočného spolku po dobu jednoho kalendářního měsíce od zveřejnění tohoto návrhu programu doplňující body programu. Případné návrhy na doplnění programu nadcházející výroční (náhradní) členské schůze pobočného spolku je třeba, aby členové pobočného spolku učinili písemně a tyto zaslali pobočnému spolku na adresu jeho sídla uvedenou výše nebo na e-mail  mrs-otrokovice(@)volny.cz

Dokument

Současně v souladu se stanovami Moravského rybářského svazu z.s., svolává výbor pobočného spolku ve smyslu § 14 výroční členskou schůzi dne 26. 1. 2020 na 9:00 hodin v sále Otrokovické Besedy - náměstí 3. května 1302

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, koná se náhradní členská schůze ve stejném místě o 15 minut později. Při této náhradní členské schůzi je tato schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů.