Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční členská schůze 2023

Výbor MRS z.s. pobočný spolek Otrokovice, na základě usnesení z VČS v roce 2022, svolává na dne 29. 1. 2023 ve smyslu §14 stanov, výroční členskou schůzi do Otrokovické Besedy od 9:00 hod s následujícím programem:

 • Zahájení
 • Volba komisí
  • mandátová
  • návrhová
 • Zprávy
  • o činnosti výboru
  • hospodáře
  • ekonoma
  • KRK
 • Schválení hospodářské činnosti na rok 2023
 • Diskuze
 • Schválení usnesení
 • Závěr

Změna programu vyhrazena.

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, svolává výbor PS náhradní členskou schůzi na  29.1.2023 ve smyslu § 14 odst. 2 na stejném místě v 9:15. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů místní organizace.