Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční členská schůze 2022

Výbor MRS z.s. pobočný spolek Otrokovice svolává na dne 30. 1. 2022 ve smyslu §14 stanov, výroční členskou schůzi do Otrokovické Besedy od 9:00 hod s následujícím programem:

 • Zahájení
 • Volba komisí
  • mandátová
  • návrhová
 • Zprávy
  • o činnosti výboru
  • hospodáře
  • ekonoma
  • KRK
 • Schválení hospodářské činnosti na rok 2022
 • Diskuze
 • Schválení usnesení
 • Závěr

Změna programu vyhrazena.

Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, svolává výbor PS koná se náhradní členská schůze 30.1.2022 ve smyslu § 14 odst. 2 na stejném místě o 15 minut později (9:15)  a v tomto případě je členská schůze schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů.