Jdi na obsah Jdi na menu

PRODEJ POVOLENEK

7. 5. 2020

V souvislosti s uvolňováním opatření Vlády ČR jsou od 18. 5. 2020 opět zahájeny úřední hodiny pro členy MRS. Pro výdej povolenek je nutné dodržovat následující pravidla.

  • prodej povolenek a styk se členy MRS v úředních záležitostech probíhá pouze v úřední hodiny dle rozpisu.
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb se dostaví v době jejího výdeje do určeného místa se zakrytými ústy a nosem rouškou, šátkem apod. nepřetržitě po celou dobu,
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb přinese s sebou vlastní propisku modré barvy,
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb přinese s sebou bude-li to možné hotovost odpovídající platbě za členskou známku, za povolenku apod.,
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen vyčkat mimo prostory vydávání povolenky a od ostatních zájemců je povinen po celou dobu udržovat odstup minimálně 2 (dvou) metrů,
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je oprávněn vstoupit do místa výdeje povolenky pouze na vyzvání osoby vydávající povolenku a po jejím vydání místo bezodkladně opustit,
  • zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen se řídit písemnými a ústními pokyny osoby vydávající povolenku.