Jdi na obsah Jdi na menu

Informace k prodeji povolenek 2024

28. 1. 2024

Důležité informace k prodeji povolenek na rok 2024

Prodej povolenek k lovu ryb a platba členských příspěvků v úřední hodiny (soboty, 3. 10. 17. 24. únor 2023) je určen pouze pro členy pobočného spolku Otrokovice.

Veškerý prodej, platby a výdej bude veden formou výdejových okének v areálu MRS - Štěrkoviště.

Doporučujeme zvolit vhodné oblečení dle aktuálního počasí a připravit dostatečnou finanční částku. K povolenkám bude účtována částka 20 Kč za nové bližší podmínky na mimopstruhových revírech.

Postup:

 • ve vyhrazeném prostoru (podium) budou připraveny předtištěné žádanky, které každý člen vyplní
  • uvede své členské číslo, rok narození, příjmení a jméno. Dále označí jakou členskou známku a jaké povolenky si chce zakoupit. Případné požadované změny uvede do zápatí formuláře.
  • v případě změn bydliště apod. uvede tuto skutečnost na druhou stranu žádanky včetně PSČ a upozorní na tuto skutečnost při odevzdání žádanky
 • žádanku včetně platného rybářského lístku a členské legitimace (vše bez obalů) odevzdá v okénku ze strany mezi hospodářskou a správní budovou, kde dojde ke zpracování.
 • ve vedlejším okénku obdrží po zpracování doklad k zaplacení, který uhradí v okénku s pokladnou.
 • Po platbě přechází s dokladem o zaplacení k okénku na druhé straně budovy, kde obdrží zpět členskou legitimaci, státní rybářský lístek, povolenku k lovu ryb, sumáře a další dokumenty.
 • vše si zkontroluje a uplatní případné reklamace - pokud je vše v pořádku odchází

Co to stojí?

Dospělý člen PS

 • členská známka, povolení k lovu ryb pro revíry mimopstruhové MRS, bližší podmínky    2 670 Kč
 • členská známka, povolení k lovu ryb pro revíry mimopstruhové MRS + Štěrkoviště, bližší podmínky   3 870 Kč
 • členská známka, povolení k lovu ryb pro Štěrkoviště, bližší podmínky   2 620 Kč

Nový člen PS - bez přestupního lístku z jiného PS

 • členská známka, povolení pro revíry mimopstruhové MRS, bližší podmínky, zápisné    3 670 Kč
 • členská známka, povolení pro revíry mimopstruhové MRS + Štěrkoviště, bližší podmínky, zápisné  4 870 Kč
 • členská známka, povolení k lovu ryb pro Štěrkoviště, bližší podmínky, zápisné   3 620 Kč

Mládež do 15. let

 • členská známka, povolení k lovu ryb pro revíry mimopstruhové MRS, bližší podmínky, zápisné    620 Kč
 • členská známka, povolení k lovu ryb pro revíry mimopstruhové MRS + Štěrkoviště, bližší podmínky  920 Kč
 • členská známka, povolení k lovu ryb pro Štěrkoviště, bližší podmínky   520 Kč

Mládež 16 - 18 let, Studující, ZTP (studující nad 18 let je povinen předložit bez vyzvání studijní průkaz, nebo potvrzení o studiu)

 • členská známka, povolení k lovu ryb pro revíry mimopstruhové MRS, bližší podmínky, zápisné    2 170 Kč
 • členská známka, povolení k lovu ryb pro revíry mimopstruhové MRS + Štěrkoviště, bližší podmínky  2 770 Kč
 • členská známka, povolení k lovu ryb pro Štěrkoviště, bližší podmínky   2 020 Kč

CENY POVOLENEK, ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ APOD. NALEZNETE V SEKCI INFORMACE