Jdi na obsah Jdi na menu

Rybářský kroužek mládeže

18. 9. 2017

  Zveme všechny mladé začínající rybáře do tradičního rybářského kroužku pořádaného MRS z. s., PS Otrokovice a DDM Sluníčko. Během měsíce října a listopadu bude hlavní náplní především seznámení s legislativou týkající se rybolovu. Další následující a neméně důležitou součástí výuky bude poznávání ryb. Pokud budou mít uchazeči dostatečné teoretické vlastnosti, chtěli bychom v průběhu měsíce dubna zpestřit kroužek praktickou výukou lovu ryb na Štěrkovišti, pokud to počasí a časové možnosti dovolí.

  • Zahájení 2.10.2017 v 17 hodin na DDM Sluníčko - Trávníky, Tř. Osvobození
  • Víkendový pobyt s rybolovem 6 - 8. 10. 2017 (cena není součástí poplatku za kroužek)
  • 9. 10. 2017 - zahájení teoretické výuky
  • duben 2018 - testy znalostí legislativy a rozpoznávání ryb
  • květen 2018 - zakončení kroužku s víkendovým pobytem (cena není součástí poplatku za kroužek)

  V průběhu kroužku budou průběžně ověřovány znalosti krátkým zkušebním testem z předchozích hodin.  Body za všechny testy se tedy sčítají do celoroční kroužkové soutěže. Mladý rybář, který dosáhne v testech největšího počtu bodů, obdrží na závěrečném víkendovém pobytu - ukončení kroužku drobnou odměnu. Na konci dubna 2018 již budou členové připraveni na složení závěrečné zkoušky pro získání prvního Rybářského lístku, který jim zůstává po celý život. V měsíci květnu 2018 pak ukončíme kroužek tradičním víkendovým pobytem u Štěrkoviště, kde mimo hodnotných cen za aktivitu v kroužku rozdáme úspěšným absolventům povolenky k lovu ryb na mimopstruhové revíry MRS ZDARMA, a činnost tohoto ročníku zakončíme.

  Rybařina je krásný koníček, nicméně jak je vidět z programu kroužku, je nutné se naučit mnoha věcem nejen o rybách, ale také o související legislativě. Aby si děti skutečně kroužek užily a mohly od nás dostat vše pro úspěšný start mladého rybáře, zvažte před přihlášením dítěte následující body:

  • umí vaše dítě číst a psát (nutné pro výuku)
  • baví jej rybaření a pobyt v přírodě
  • je ochotné se učit a připravovat na každou hodinu

Kroužek samotný stojí 700 Kč a poplatek se hradí na pokladně DDM Sluníčko.

   Další nutné náklady, které je potřeba do budoucna připočíst, je členská známka v roce 2018 v hodnotě 200,- Kč a případně povolenku k lovu na lokalitě Štěrkoviště a Morava 12M (cca 300 Kč), povolenku pro mimopstruhové revíry MRS poskytujeme účastníkům kroužku ZDARMA. V neposlední řadě je zde nákup rybářského vybavení, což je ale velmi individuální záležitost.

Přihlášky je možné vyzvednout a odevzdat na DDM Sluníčko.